O nama

Detalji

Stambena zadruga NAPREDAK je jedna od institucija sa najdužom tradicijom u Srbiji, u ovoj oblasti. Osnovana je 15. aprila 1974. godine i za tri decenije koristeći njene usluge i sadržaje rada, 12.500 zadrugara izgradilo je individualne stambene objekte.

stambena zadruga napredak kragujevac

Ova institucija uspešno se bavila i izgradnjom stanova za tržište i bila jedan od bitnih činilaca edukacije građana za stambenu izgradnju i razvoj stambene kulture u Kragujevcu. Pored 6000 individualnih stambenih objekata koji su izgrađeni uz učešće Zadruge, SZ Napredak je izgradila u Kragujevcu preko 29 višeporodičnih objekata sa 1345 stanova, neto površine 67100m2 u kolektivnoj gradnji i preko 100 lokala.

U periodu od 15. aprila 1974. godine pa do danas, za potrebe svojih zadrugara obezbeđene su lokacije za individualnu gradnju i iste delimično ili potpuno realizovane na lokacijama: Ćava, Stanovo, Maršić, Petrovac, Bresnica, Denino brdo, Šumarice, Sušički potok, Višnjak, Šljivarče, Beloševac, Jabučar, Divlje polje, Sunčani breg, itd.

Na ovim lokacijama gradilo je svoje individualne stambene objekte preko 8.500 naših zadrugara, a ukupna površina koja je građena od strane naših zadrugara prelazi 40 hektara građevinskog zemljišta.

Stambena zadruga "NAPREDAK" garantuje svojim kupcima pravnu sigurnost pri kupovini stanova i lokala, poštuje ugovorene rokove, odgovara za kvalitet izvedenih radova i vrši ugradnju materijala o najvišim standardima u građevinarstvu.

NAČELA NA KOJIMA SE ZASNIVA POSLOVANJE

1. objekti se grade na atraktivnim lokacijama

2. poštovanje svih zakonskih propisa u poslovanju, pri projektovanju i izgradnji objekta

3. izgradnja objekta počinje po dobijanju Građevinske dozvole i Prijave početka radova

4. mogućnost Kupca da učestvuje u projektovanju svog stana i izboru materijala za završne radove

5. primopredaja stanova se vrši posle Tehničkog prijema i dobijanja Upotrebne dozvole

6. nakon dobijanja Upotrebne dozvole  vrši se uknjižba objekta (svi do sada izgrađeni objekti su uknjiženi)

 

 

   
© ALLROUNDER